Середа, 19.02.2020, 11:13 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Право
Bulletin of Mariupol State University. Series: Law
Головна | Каталог статей
Меню сайту
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук
  Категорії розділу
  Випуск 17 [14]


  Андріїв Василь Михайлович, Вахонєва Тетяна Миколаївна
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право. – 2019. – Вип. 17. - С. 47-55

  Андріїв Василь Михайлович
  доктор юридичних наук, професор. Професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення.
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

  Вахонєва Тетяна Миколаївна
  Доктор юридичних наук, доцент. Професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення.
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка .

  Кваліфікація працівників як категорія трудового права

  DOI 10.34079/2226-3047-2019-9-17-47-55

  [ заватажити pdf (365.07 Kb) ]

  С. 47-55

  Анотація
  У статті досліджуються основні ознаки кваліфікації працівника та її значення для трудового права. Кваліфікація працівників розглядається як категорія трудового права; аналізуються окремі види трудових відносин, де кваліфікація працівників має суттєвий вплив на їх динаміку та на правовий статус працівників. Здійснюється загальний аналіз основних складових кваліфікації працівників поряд з іншими оціночними категоріями, що визначають їх професійний рівень.

  Ключові слова: кваліфікація працівників, кваліфікація робіт, професійний стандарт, професійні якості працівника, qualification of workers, qualification of works, professional standard, professional qualities of an employee

  Список використаної літератури

  1. Закалюжная Н.В. Организационно-правовые формы определения квалификации работников: Дис. на соиск. уч. степ. к.ю.н.: (12.00.05) / Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации. – Москва, 2006. – 230 с.
  2.Національний класифікатор України «Класифікатор професій ДК 003:2010» / Затверджений Наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року № 327 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10
  3.Порядок розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик / Затверджений Наказом Міністерства соціальної політики України від 31 травня 2017 року № 918 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0784-17
  4.Закон України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року // Відомості Верховної Ради України, 2017, № 38-39, ст. 380 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
  5.Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року // Відомості Верховної Ради України, 2014, № 37-38, ст. 2004 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
  6.Закон України «Про професійно-технічну освіту» від 10 лютого 1998 року // ВВР України, 1998, № 32, ст. 215 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98
  7.Закон України «Про науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 року // Відомості Верховної Ради України, 2016, № 3, ст. 25 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19
  8.Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 23 листопада 2011 року № 1341 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF
  9.Методика розроблення професійних стандартів / Затверджена Наказом Міністерства соціальної політики України від 22 січня 2018 року № 74 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0165-18
  10.Лист Міністерства соціальної політики України від 21 травня 2012 року № 80/06/187-12 «Про переважне право на залишення на роботі» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/ministry-of-labor-and social-policy/3191-80.html
  11.Закон України «Про професійний розвиток працівників» від 12 січня 2012 року // Відомості Верховної Ради України, 2013, № 24, ст. 243 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4312-17


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Андріїв В. М. Кваліфікація працівників як категорія трудового права / В. М. Андріїв, Т. М. Вахонєва // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Право. – 2019. – Вип. 17. – С. 47-55.

  Harvard Referencing Style
  Andriiv, V. and Vakhonieva, T. 2019. Qualification of employees as a category of labor law [Kvalifikatsiia pratsivnykiv yak katehoriia trudovoho prava]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Pravo, 17, s. 47-55.

  Категорія: Випуск 17 | Додав: Marina (08.02.2020)
  Переглядів: 5 | Теги: professional qualities of an employ, професійні якості працівника, кваліфікація робіт, qualification of workers, professional standard, qualification of works, професійний стандарт, кваліфікація працівників | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Хостинг від uCoz