Середа, 19.02.2020, 11:12 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Право
Bulletin of Mariupol State University. Series: Law
Головна | Каталог статей
Меню сайту
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук
  Категорії розділу
  Випуск 17 [14]


  Хараберюш Іван Федорович
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право. – 2019. – Вип. 17. - С. 32-40

  Хараберюш Іван Федорович
  доктор юридичних наук, професор кафедри права та публічного адміністрування.
  Маріупольського державного університету

  Спеціальна техніка правоохоронних органів: поняття та система

  DOI 10.34079/2226-3047-2019-9-17-32-40

  [ заватажити pdf (366.49 Kb) ]

  С. 32-40

  Анотація
  У статті висвітлюється роль і місце спеціальної техніки у правоохоронній діяльності як міждисциплінарної категорії юридичної науки. Для визначення обсягу поняття «спеціальна техніка правоохоронних органів» вибираються критерії: семантика словосполучення та система. Систему спеціальної техніки правоохоронних органів складають елементи, до яких входять загальні положення та галузі спеціальної техніки.

  Ключові слова: спеціальна техніка, правоохоронна діяльність, система, інформаційні технології, інтелектуальні системи, special equipment, law enforcement, system, information technology, intellectual systems

  Список використаної літератури

  1. Хараберюш І.Ф. Протидія злочинності засобами спеціальної техніки: концептуальний підхід: монографія. Донецьк: Вид-во „Ноулідж”, 2011. 362 с.
  2. Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70000 слов; под ред. Н.Ю. Шведовой. М.: Рус. Яз., 1990. 921 с.
  3. Словарь иностранных слов. М.: Рус. яз., 1989. 624 с.
  4. Советский энциклопедический словарь / Гл. ед.. А.М. Прохоров. М.: Сов. Энциклопедия, 1985. 1600 с.
  5. Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Салтевський М.В. та ін. Криміналістика: підручник для слухачів, ад’юнктів, викладачів вузів системи МВС України. К.: АТІКА, 1998. 416 с.
  6. Левков А.И., Ануфриев П.М. Использование средств специальной техники в работе уголовного розыска: научно-практическое пособие. Омск, 1979. 96 с.
  7. Декшне В.И., Романов А.П., Чекмарев Ю.В. Технические средства и системы управления в органах внутренних дел. Ч. 1. Оперативная техника: учебное пособие. М.: Акад. МВД СССР, 1986. 82 с.
  8. Артеменко П.П., Воронин Б.П., Воскресенский Г.М. и р.. Специальная техника и ее применение: учебное пособие. М.: Акад. МВД СССР, 1982. 348 с.
  9. Мукоіда Р.В. Шелехов А.О. Спеціальна техніка в органах внутрішніх справ.: навч. посіб; за заг. ред. С. В. Кузніченка. Одеса: ОДУВС, 2013. 134 с.
  10. Специальная техника правоохранительных органов: учебное пособие / сост. : Е. Р. Пудаков, Р. Р. Яппаров. Уфа : Изд во БИСТ (филиал) ОУП ВО «АТиСО», 2017. 240 с.
  11. Леонов С.Н. Попов В.Г. Специальная техника правоохранительных органов. Курс лекций. Томск, Кузбасский институт ФСИН России, 2010. 271 с.
  12. Быстряков Е.Н., Савельева М.В., Смушкин А.Б. Специальная техника : учебное пособие. М. : ЮСТИЦИЯ, 2018. 252 с.
  13. Хараберюш І.Ф. Використання оперативно-технічних засобів щодо протидії злочинам у сфері нових інформаційних технологій: канд. … канд.. Юрид. Наук: 21.07.04 / Хараберюш Іван Федорович. Львів, 2006. 265 с.
  14. Бєгов Д.Д. Сучасні технології в судовій акустиці (проблеми автоматизації експертних досліджень): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 „Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза” / Д.Д. Бєгов. К., 2003. 18 с. s.
  15. Пілюков Ю.О. Використання інформаційних систем в експертних підрозділах МВС України: автореф. канд. На здобуття наук. Ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 „Кримін. Процес та криміналістика; суд. Експертиза” / Ю.О. Пілюков. К., 2009. 20 с.
  16. Захаров В.П. Інформаційне забезпечення боротьби зі злочинністю: монографія. Львів: ЛДУВС, 2008. 472 с.
  17. Хараберюш І.Ф. Інтелектуальні системи в правоохоронній діяльності // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право. Маріуполь : МДУ, 2018. Вип. 16. С. 39-45.
  18. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. І гол. ред.. В.Т. Бусел. К.; Ірпень: ВТФ «Перун», 2001. 1440 с.
  19. Нечволод Л.І. Сучасний словник іншомовних слів. Харків: ТОРГСІН ПЛЮС, 2007. 768 с.
  20. Пясковський В.B., Чорноус Ю.М., Іщенко А.В. та ін.. Криміналістика : підручник. К. : «Центр учбової літератури», 2015. 544 с.
  21. Хараберюш І.Ф. Оперативна техніка як теоретико-прикладна категорія оперативно-розшукової науки // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право. Маріуполь : МДУ, 2017. Вип. 13. С. 77-82.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Хараберюш І. Ф. Спеціальна техніка правоохоронних органів: поняття та система / І. Ф. Хараберюш // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Право. – 2019. – Вип. 17. – С. 32-40.

  Harvard Referencing Style
  Kharaberiush, I. 2019. Special technology of law enforcement bodies: concept and system [Spetsialna tekhnika pravookhoronnykh orhaniv: poniattia ta systema]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Pravo, 17, s. 32-40.

  Категорія: Випуск 17 | Додав: Marina (08.02.2020)
  Переглядів: 7 | Теги: спеціальна техніка, intellectual systems, інтелектуальні системи, system, система, law enforcement, правоохоронна діяльність, information technology, special equipment, інформаційні технології | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Хостинг від uCoz