Неділя, 05.04.2020, 11:03 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Право
Bulletin of Mariupol State University. Series: Law
Головна | Каталог статей
Меню сайту
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук
  Категорії розділу
  Випуск 17 [14]
  Випуск 18 [15]


  Бражко Олена Вадимівна
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право. – 2019. – Вип. 18. - С. 16-22

  Бражко Олена Вадимівна
  доктор наук з державного управління, професор кафедри права та публічного адміністрування.
  Маріупольський державний університет.

  Концептуальні підходи до розвитку гуманітарної політики в Україні на регіональному рівні

  DOI 10.34079/2226-3047-2019-9-18-16-22

  [ заватажити pdf (363.51 Kb) ]

  С. 16-22

  Анотація
  У статті розглянуто концептуальні підходи до розвитку гуманітарної політики в Україні на регіональному рівні. Окреслено сутність гуманітарної політики, її гуманістичну спрямованість в політичному, економічному, соціальному та культурному вимірах у сучасній Україні. Визначено основні напрями змін у гуманітарній політиці, її глобальне завдання на регіональному рівні, основні цілі та принципи гуманітарної політики та основні напрями вдосконалення державного управління гуманітарною сферою регіонів сучасної Української держави.

  Ключові слова: гуманітарна політика, регіональний рівень, соціогуманітарний розвиток, державне управління, humanitarian policy, regional level, state administration

  Список використаної літератури

  1. Степико М. Т. Потенціальні загрози регіонального сепаратизму в Україні: аналіт.зап. [Електронний ресурс] / М. Т. Степико // Нац. ін-т стратег. дослідж. при Президентові України. – Режим доступу : http://www.nіss.gov.ua/artіcles/1478/
  2. Бульба В. Сучасний стан розвитку гуманітарної сфери країн перехідного періоду [Електронний ресурс] / Володимир Бульба, Олексій Степанко // Публічне управління: теорія та практика. - 2012. - № 3 (11). – С. 7 – 12.
  3. Соціальна і гуманітарна політика: підручник / [авт. кол.:В. П. Трощинський, В. А. Скуратівський, М. В. Кравченко та ін.] ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського. – К. : НАДУ, 2016. – 792 с.
  4 Гуманітарна політика як мультиплікатор соціального капіталу Української Держави : аналітична записка [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/900/
  5. Державна політика щодо збереження історичної пам’яті в Україні : зб. док. і матеріалів / [упоряд. : Бородін Є. І., Прокопенко Л. Л., Пшеничний Ю. В.]. ‒ Дніпропетровськ : Наук.-ред. центр Дніпропетр. обл. редкол. з підготов. й вид. темат. серії кн. «Реабілітовані історією» : Моноліт, 2011. ‒ 479 с.
  6. Ткачук Р. Ф. Гуманітарний розвиток України в контексті кризових явищ культури [Електронний ресурс] / Р. Ф. Ткачук // Державне управління: теорія та практика : електрон. наук. фах. вид. - 2012. - № 1. - Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej/ej15/txts/12TRFKYK.pdf
  7. Дашкевич Я. Куди показує компас? Про концепцію п'ятитомної "Історії української культури" / Ярослав Дашкевич // "Учи неложними устами сказати правду" : історична есеїстка. - К. : Темпора, 2011. - С. 464-473.
  .
  8. Дніпров О. Поняття та сутність державного управління в гуманітарній сфері в Україні / Олексій Дніпров // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління.– Вип. 29 (68). – № 6 – 2018. С. 1- 6.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Бражко О. В. Концептуальні підходи до розвитку гуманітарної політики в Україні на регіональному рівні / О. В. Бражко // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Право. – 2019. – Вип. 18. – С. 16-22.

  Harvard Referencing Style
  Brazhko, E. 2019. Conceptual going near development of humanitarian policy in Ukraine at regional level [Kontseptualni pidkhody do rozvytku humanitarnoi polityky v Ukraini na rehionalnomu rivni]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Pravo, 18, s. 16-22.

  Категорія: Випуск 18 | Додав: Marina (29.02.2020)
  Переглядів: 30 | Теги: humanitarian policy, державне управління, regional level, регіональний рівень, гуманітарна політика, state administration, соціогуманітарний розвиток | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Хостинг від uCoz