Неділя, 05.04.2020, 11:01 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Право
Bulletin of Mariupol State University. Series: Law
Головна | Каталог статей
Меню сайту
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук
  Категорії розділу
  Випуск 17 [14]
  Випуск 18 [15]


  Яковлєв Павло Олександрович
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право. – 2019. – Вип. 18. - С. 75-82

  Яковлєв Павло Олександрович
  кандидат юридичних наук, докторант
  Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,

  Компетенція вищих органів державної влади України у сфері забезпечення інформаційної безпеки

  DOI 10.34079/2226-3047-2019-9-18-75-82

  [ заватажити pdf (350.76 Kb) ]

  С. 75-82

  Анотація
  Стаття присвячена висвітленню особливостей компетенції вищих органів державного управління України у сфері забезпечення інформаційної безпеки держави. Зазначено, що основні ризики і загрози інформаційній безпеці України детермінуються значними темпами розвитку інформатизації і інформаційної структури суспільства. Обгрунтовано, що забезпечення інформаційної безпеки держави є пріорітетним завданням діяльності всієї системи органів державного управління України і передбачає визначення інноваційних підходів до формування системи захисту та розвитку інформаційного простору в умовах глобалізації та вільного обігу інформації.
  Запропоновано авторське визначення категорії «компетенція вищих органів державної влади України у сфері забезпечення інформаційної безпеки», зміст якої передбачає систему визначених у нормативно-правових акта владних повноважень, які застосовуються з метою виявлення і попередження загроз інформаційному суверенітету України, захисту національного інформаційного простору від здійснення спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на підрив обороноздатності, деморалізацію особового складу Збройних Сил України та інших військових формувань, провокування екстремістських проявів, підживлення панічних настроїв, загострення і дестабілізацію суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів в Україні.
  На підставі системного аналізу законодавства, яке регулює правовий статус парламенту України, Президента України і Кабінету Міністрів України, визначено основні їх повноваження у сфері забезпечення інформаційної безпеки. Акцентовано увагу на значенні діяльності Ради національної безпеки і оборони України як інституції координації Президентом України державної політики у сфері захисту інформаційних інтересів українського суспільства.
  Обгрунтовано, що нормативна регламентація компетенції у сфері інформаційної безпеки України характеризується несистемністю, а спеціальні повноваження у сфері захисту інформації потребують конкретизації і деталізації. Зокрема, запропоновано на законодавчому рівні унормувати повноваження Уряду України у сфері забезпечення інформаційної безпеки з урахуванням існуючих сьогодні актуальних загроз для національного інформаційного суверенітету України.

  Ключові слова: Україна, вищі органи влади, компетенція, інформація, інформаційна безпека, інфоhмаційна диверсія, інформаційні відносини, Президент України, Верховна Рада України, Кабінет міністрів України, Ukraine, supreme bodies of power, competence, information, informative safety, informative diversion, informative relations, President of Ukraine, Supreme soviet of Ukraine, Cabinet of ministers of Ukraine

  Список використаної літератури

  1. Пожуєв В. І. Осмислення місця і ролі інформації в сучасному суспільстві. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2010. № 42. С. 4 – 13.
  2. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України» : Указ Президента України від 25 лютого 2017 року № 47/217. Офіційний вісник Президента України. 2017. № 5. стор. 15.
  3. Битяк Ю. П., Богуцький В. В., Гаращук В. М. Адміністративне право України: підруч. Харків, 2000. 520 с.
  4. Карабін Т. О. Компетенція місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування: теоретико-термінологічні аспекти. Держава і право. Юридичні і політичні науки. 2005. № 29. С. 225.
  5. Мельник С. М. Адміністративно-правове регулювання повноважень Верховної Ради України у сфері військового управління. Приватне та публічне право. 2019. С. 97-100.
  6. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року «Про Стратегічний оборонний бюлетень України»: Указ Президента України від 06.06.2016 р. № 240/216. Офіційний сайт Президента України. URL: https://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137/ (дата звернення: 18.07.2018).
  7. Предмети відання Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Офіційний інтернет-сайт Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. URL: http://kompkd.rada.gov.ua/uploads/documents/32652.pdf (дата звернення: 18.11.2019).
  8. Про національну безпеку України: Закон від 21.06.2018 р. № 2469-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 31. Ст. 241.
  9. Рудик П. Конституційно-правовий статус Президента України в умовах парламентсько-президентської республіки. Віче. 2014. № 20. С. 11-19.
  10. Тарасенко К. В. Компетенція, форми і методи діяльності та відповідальність Ради національної безпеки і оборони України. Форум права. 2012. № 2. С. 681.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Яковлєв П. О. Компетенція вищих органів державної влади України у сфері забезпечення інформаційної безпеки / П. О. Яковлєв // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Право. – 2019. – Вип. 18. – С. 75-82.

  Harvard Referencing Style
  Yakovlev, P. 2019. A competence of supreme bodies of state power of Ukraine is in the field of providing of informative safety [Kompetentsiia vyshchykh orhaniv derzhavnoi vlady Ukrainy u sferi zabezpechennia informatsiinoi bezpeky ]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Pravo, 18, s. 75-82.

  Категорія: Випуск 18 | Додав: Marina (27.02.2020)
  Переглядів: 27 | Теги: компетенція, supreme bodies of power, Президент України, Кабінет Міністрів України, informative diversion, Competence, інформаційна безпека, україна, information, інформаційні відносини, ukraine, informative safety, інфоhмаційна диверсія, вищі органи влади, інформація, Верховна Рада України | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Хостинг від uCoz