Неділя, 05.04.2020, 12:33 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Право
Bulletin of Mariupol State University. Series: Law
Головна | Каталог статей
Меню сайту
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук
  Категорії розділу
  Випуск 17 [14]
  Випуск 18 [15]


  Хараберюш Іван Федорович
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право. – 2019. – Вип. 18. - С. 62-69

  Хараберюш Іван Федорович
  доктор юридичних наук, професор, професор кафедри права та публічного адміністрування.
  Маріупольського державного університету.

  Негласні слідчі (розшукові) дії як об’єкт судового контролю

  DOI 10.34079/2226-3047-2019-9-18-62-69

  [ заватажити pdf (361.28 Kb) ]

  С. 62-69

  Анотація
  У статті розглядаються негласні слідчі (розшукові) дії як заходи, що порушують конституційні права та свободи людини і потребують окремого контролю. Судовий контроль визначається як ефективний засіб забезпечення конституційних прав та свобод людини, у відношенні до яких проводяться НСРД з використанням оперативно-технічних засобів. Розглядаються шляхи підвищення ефективності судового контролю.

  Ключові слова: судовий контроль, негласні слідчі (розшукові) дії, досудове розслідування, оперативна техніка, програмне забезпечення, judicial control, unspoken investigators (investigative) actions, pre-trial investigation, operational equipment, software

  Список використаної літератури

  1.Конституція України : офіц. вид. / Верхов. Рада України. К. : Парлам. вид-во, 2017. 68 с.
  2.Трофименко В.М., Туманянц А.Р. Судовий контроль за дотриманням прав і свобод людини при проведенні слідчих дій у житлі чи іншому володінні особи: Кримінальний процес та криміналістика: Вісник Харківського інституту регіонального управління та права. URL: http://univer.km.ua/visnyk/653.pdf
  3.Гольдберг Н.О. Забезпечення конституційних прав і свобод особи при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій у її житлі та іншому володінні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2016. № 2. С. 47-58.
  4.Коваль А. А. Забезпечення прав людини при провадженні негласних слідчих (розшукових) дій : монографія. Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2019. 264 с.
  5.Сергєєва Д.Б. Напрямки використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному доказуванні // Вісник кримінального судочинства. 2018. № 2. С. 81-91.
  6.Тагієв С. Р. Інститут негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі України: теорія і практика : моногр. Чернігів : Десна Поліграф, 2015. 512 с.
  7.Полюхович О.І. Судовий контроль при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій : дис. канд. юрид. наук : 12.00.09 / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. Харків, 2017. 231 с.
  8.Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 26 листопада 2015 р., справа № 5-2150км15. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/53899878.
  9.Хараберюш І.Ф. Протидія злочинності засобами спеціальної техніки: концептуальний підхід: монографія. Донецьк: Вид-во «Ноулідж», 2011. 362 с.
  10.Кримінальний процесуальний кодекс України. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям КПК України» станом на 02 липня 2012 року. К.: Алерта, 2012. 304 с.
  11.Хараберюш І.Ф., Мацюк В.Я., Некрасов В.А., Хараберюш О.І. Використання оперативно-технічних засобів у протидії злочинам, що вчиняються у сфері нових інформаційних технологій: монографія. К. : КНТ, 2007. 196 с.
  12.Артеменко П.П. Місце оперативно-розшукової інформації, одержаної технічними засобами, у системі доказів з кримінальної справи // Теорія оперативно-службової діяльності правоохоронних органів України. Львів: ЛІВС при НАВС України, 2000. С. 11-15.
  13.Специальная техника и информационная безопасность: учебник / под ред. В.И. Киришина. М.: Акад. управления МВД России, 2000. Т.1. 783 с.
  14.Лепѐхин А.Н., Мешков В.М., Соколов А.Н. Программно-техническое обеспечение деятельности правоохранительных органов: проблемные аспекты // Спеціальна техніка у правоохоронній діяльності: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 26-27 листопада 2009 року). К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, 2009 С. 8-10.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Хараберюш І. Ф. Негласні слідчі (розшукові) дії як об’єкт судового контролю / І. Ф. Хараберюш // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Право. – 2019. – Вип. 18. – С. 62-69.

  Harvard Referencing Style
  Kharaberiush, I. 2019. Unauthorized investigations (search) action as the object of judicial control [Nehlasni slidchi (rozshukovi) dii yak obiekt sudovoho kontroliu]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Pravo, 18, s. 62-69.

  Категорія: Випуск 18 | Додав: Marina (27.02.2020)
  Переглядів: 31 | Теги: judicial control, operational equipment, судовий контроль, unspoken investigators (investigati, негласні слідчі (розшукові) дії, pre-trial investigation, досудове розслідування, Software, оперативна техніка, програмне забезпечення | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Хостинг від uCoz