Середа, 19.02.2020, 11:12 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Право
Bulletin of Mariupol State University. Series: Law
Головна | Каталог статей
Меню сайту
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук
  Категорії розділу
  Випуск 17 [14]


  Волков Олександр Євгенович
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право. – 2019. – Вип. 17. - С. 92-99

  Волков Олександр Євгенович
  Здобувач.
  Університету сучасних знань (м. Київ, Україна).

  Компетенція органів публічної влади у сфері використання та охорони лісового фонду: теоретико-методологічний аналіз

  DOI 10.34079/2226-3047-2019-9-17-92-99

  [ заватажити pdf (348.42 Kb) ]

  С. 92-99

  Анотація
  Стаття присвячена комплексному дослідженню теоретико-методологічних засад нормативного змісту компетенції органів публічної влади України у сфері використання та охорони лісового фонду у сучасних умовах європейської міждержавної інтеграції.. Розглянуто найважливіші ознаки адміністрування лісового фонду як ключового напряму діяльності сучасної держави з природоохорони та прирородокористування, проаналізовані повноваження державних органів та органів місцевого самоврядування щодо використання та охорони лісових ресурсів.
  Визначено, що в цілому можна визначити дві функціональні моделі адміністративно-правового забезпечення суб’єктами публічної влади використання та охорони лісового фонду в залежності від конкретної форми впливу на лісогосподарську галузь публічного управління: функції та повноваження, що випливають зі статусу держави як власника лісових ресурсів.

  Ключові слова: публічне адміністрування, лісовий фонд, державне управління, компетенція, публічна влада, public administration, forest fund, public administration, competence, public authority

  Список використаної літератури

  1. Непийвода В. П. Правове регулювання в галузі лісів: Доба утвердження підтримного розвитку. К. : НДІ приватного права і підприємництва, 2004. 339 с.
  2. Великий енциклопедичний юридичний словник / За ред. Ю. С. Шемшученка. К. : Юридична думка, 2007. 992 с.
  3. Краткая Российская энциклопедия. В 3-х т. Т. 2. М. : Зерцало, 2004. 600 с.;
  4. Новейший словарь иностранных слов. М. : АСТ, 2001. 1005 с.
  5. Большой юридический словарь / Под ред. А. Я. Сухарева, В. Д. Зорькина, В. Е. Крутских. М. : ИНФРА-М, 1997. 790 с.
  6. Популярный юридический энциклопедический словарь / Редкол. : О. Е. Кутафин, В. А. Туманов, И. В. Шмаров и др. М. : Большая Российская энциклопедия, Рипол Классик, 2001. 800 с.
  7. Бялкина Т. М. Компетенция местного самоуправления: проблемы теории и правового регулирования. Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2006. 406 с.
  8. Алексеев С. С. Государство и право. Начальный курс. М., 1994. 335 с.
  9. Лазарев Б. М. Компетенция органов управления. М. : Юрид. лит., 1972. 280 с.
  10. Адміністративне право України / За ред. Ю. П. Битяка. Х., 2001. 656 с.
  11. Тихомиров Ю. А. Теория компетенции. М. : Юринформцентр. Издание г-на Тихомирова М. Ю., 2001. 355 с.
  12. Якимов А. Ю. Статус субъекта административной юрисдикции. Государство и право. 1996. № 8. С. 104-118.
  13. Старилов Ю. Н. Органы российской исполнительной власти: Понятие, правовой статус, структура. Правовая наука и реформа юридического образования : Сб. науч. трудов. Вып. 12 : Административное право в современном правовом государстве. Воронеж : Изд-во ВГУ, 2001. 300 с.
  14. Манохин В. М. Советское административное право : Курс лекций. Часть Особенная. Вып. 2. Саратов, 1968. 248 с.
  15. Басин Ю. Г. Правовые формы реализации оперативно-хозяйственной деятельности социалистических предприятий. Правоведение. 1968. № 6. С. 45-49.
  16. Философский энциклопедический словарь. М., 1983. 840 с.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Волков О. Є. Компетенція органів публічної влади у сфері використання та охорони лісового фонду: теоретико-методологічний аналіз / О. Є. Волков // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Право. – 2019. – Вип. 17. – С. 92-99.

  Harvard Referencing Style
  Volkov, O. 2019. Competence of public authorities in the field of use and protection of the forest fund: theoretical and methodological analysis [Kompetentsiia orhaniv publichnoi vlady u sferi vykorystannia ta okhorony lisovoho fondu: teoretyko-metodolohichnyi analiz]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Pravo, 17, s. 92-99.

  Категорія: Випуск 17 | Додав: Marina (07.02.2020)
  Переглядів: 5 | Теги: forest fund, Competence, public administration, компетенція, публічне адміністрування, державне управління, лісовий фонд, public authority, публічна влада | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Хостинг від uCoz