Monday, 23.05.2022, 11:30 | RSS | Вітаю Вас Guest
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Право
Bulletin of Mariupol State University. Series: Law
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 19 [18]
Випуск 20 [19]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Бражко Олена Вадимівна
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право. – 2020. – Вип. 20. - С. 1-154

  Бражко Олена Вадимівна
  доктор наук з державного управління, професор кафедри права та публічного адміністрування
  Маріупольський державний університет
  elena-br@ukr.net

  Умови та чинники діяльності національної служби посередництва і примирення у вирішенні трудових конфліктів

  DOI 10.34079/2226-3047-2020-11-20-58-66

  [ download pdf ]

  С. 58-66

  Анотація
  Розглянути умови та чинники Національної служби посередництва і примирення у вирішенні трудових конфліктів, визначити основні завдання Національної служби посередництва і примирення, проаналізувати стан соціально-трудових відносин та причини виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах та організаціях Запорізької області, запропонувати для покращення ситуації у сфері соціально-трудових відносин необхідних певних кроків щодо поліпшення діяльності Національної служби посередництва і примирення.

  Ключові слова: соціально-трудові відносини, трудовий конфлікт, Національна служба посередництва і примирення, нормативно-правова база колективних трудових спорів (конфліктів), social and Labor Relations, labor conflict, National Mediation and Reconciliation service, regulatory framework for collective labor disputes (conflicts)

  Бібліографічний список

  Венедіктов, С.В., 2012. Правове регулювання трудових відносин: вітчизняний та зарубіжний досвід. Київ: Алерта.

  Гуменюк, И., 2014. О проблеме сферы применения трудового права в проекте трудового кодекса Украины. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, 2(3), 37–39.

  Дараганова, Н.В., 2012. Трудові спори. Київ: Правова єдність : Алерта.

  Закон України Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) № 137/98-ВР, 1998. Відомості Верховної Ради України, 34, ст.227.

  Закон України Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності № 1045-XIV, 1999. Відомості Верховної Ради України, 45, ст.397.

  Національна служба посередництва і примирення, 2008. Наказ Про затвердження Положення про примирну комісію №130. Верховна Рада України, [онлайн] Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0130299-08#Text (дата доступу 8 грудня 2020).

  Національна служба посередництва та примирення (НСПП) , 2020. [онлайн] Доступно: <http://www.nspp.gov.ua/> (дата доступу 8 грудня 2020).

  Управління соціального діалогу та колективно-договірного регулювання, 2020. Інформація про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в Україні в січні-жовтні 2020 року. Офіційний веб-портал «Федерація професійних спілок України» . [онлайн] Доступно: <https://www.fpsu.org.ua/napryamki-diyalnosti/sotsialnij-dialog-ta-kolektivno-dogovirne-regulyuvannya/19319-informatsiya-pro-stan-sotsialno-trudovikh-vidnosin-kolektivni-trudovi-spori-konflikti-v-ukrajini-v-sichni-zhovtni-2020-roku.html> (дата доступу 1 листопада 2020).


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Бражко О. В. Умови та чинники діяльності національної служби посередництва і примирення у вирішенні трудових конфліктів / О. В. Бражко // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Право. – 2020. – Вип. 20. – С. 58-66.

  Harvard Referencing Style
  Brazhko, O., 2020. Umovy ta chynnyky diialnosti natsionalnoi sluzhby poserednytstva i prymyrennia u vyrishenni trudovykh konfliktiv [Conditions and factors of the national mediation and reconciliation service in resolving labor conflicts]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu, Serìâ: Pravo, 20, p. 58-66.

  Категорія: Випуск 20 | Додав: Marina (06.07.2021)
  Переглядів: 77 | Теги: social and Labor Relations, соціально-трудові відносини, National Mediation and Reconciliati, нормативно-правова база колективних, labor conflict, Національна служба посередництва і , трудовий конфлікт | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2022

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Hosted by uCoz