Четвер, 21.11.2019, 06:15 | RSS
Головна
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Право
Bulletin of Mariupol State University. Series: Law
Головна
Меню сайту
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
  Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Pravo
  Bulletin of Mariupol State University. Series: Law
  ISSN 2226 – 3047 (Print) ISSN 2518 – 1319 (Online)
  У 2011 році засновано Вісник Маірупольського державного університету.

  Маріупольський державний університет – IV рівень акредитації, сертифікат №057240 від 11.03.2010.

  Ректор МДУ - член-кореспондент НАПН України, доктор політичних наук, професор Костянтин Васильович Балабанов.

  Тематична спрямованість збірника наукових праць «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право» полягає у публікації наукових досліджень провідних вчених та наукової молоді з актуальних проблем теорії держава та права, теоретичних і практичних питань конституційного, адміністративного та міжнародного права, проблемних питань цивільного, кримінального та господарського права і процесу.

  Відповідно до рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (Наказ № 654 від 31.05.2013 р.) журнал «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право» включено до Переліку наукових фахових видань України у галузі юридичних наук.

  Видання включено до міжнародних наукометричних баз даних.

  Збірник наукових праць видається українською мовою.

  Періодичність видання:

  Усі серії наукового видання «Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право» видаються двічі на рік (серпень, грудень).

  Набір статей до друку у червні відбувається до 10 травня
  Набір статей до друку у листопаді відбувається до 20 жовтня


  До уваги авторів, у зв’язку з розміщенням публікацій в міжнародних наукометричних базах даних внесено зміни до оформлення статей

  Copyright МДУ © 2019

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Хостинг від uCoz