Неділя, 05.04.2020, 12:39 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Право
Bulletin of Mariupol State University. Series: Law
Головна | Каталог статей
Меню сайту
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук
  Категорії розділу
  Випуск 17 [14]
  Випуск 18 [15]


  Гапонов Андрій В’ячеславович
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право. – 2019. – Вип. 18. - С. 23-30

  Гапонов Андрій В’ячеславович
  заступник голови Донецького апеляційного суду.

  Компетенція та повноваження судів у системі судової влади України (на прикладі судів апеляційної інстанції)

  DOI 10.34079/2226-3047-2019-9-18-23-30

  [ заватажити pdf (363.39 Kb) ]

  С. 23-30

  Анотація
  У статті проаналізовано поняття судової влади, її основні функції, надано авторську класифікацію функцій судової влади на основні та допоміжні. Досліджено поняття повноважень суду апеляційної інстанції, надано авторські пропозиції до змін чинного законодавства

  Ключові слова: судова влада, функції судової влади, апеляційний суд, повноваження, компетенція, judiciary, functions of the judiciary, Court of Appeal, powers, competence

  Список використаної літератури

  1. BRUMĂRESCU v. ROMANIA. № 28342/95. § 61. 28 November 1995. URL: http://eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=307.
  2. Закон України «Про судоустрій і статус суддів»: науково-практичний коментар / за ред. проф. Молдована В. В. К.: Центр учбової літератури, 2011. 526 с.
  3. Теорія держави та права: навчальний посібник / Є. В. Білозьоров, В. П. Власенко, О. Б. Горова, А. М. Завальний, Н. В. Заяць та ін. / за заг. ред. С. Д. Гусарєва, О. Д. Тихомирова. К.: НАВС, Освіта України, 2017. 320 с.
  4. Матякин Е. Е. Понятие судебной власти: постановка проблемы / Е. Матякин // Общество и право. 2011. № 3. С. 72–74.
  5. Аблаева Э.Б. Судебная власть в РК: ее место и роль в механизме разделения властей / Э. Аблаева // Пробелы в российском законодательстве. 2017. № 1. С. 194-20.
  6. Чарыев Р. М. Функции судебной власти / Р. Чарыев // Правосудие в Российской Федерации. 2002. № 3. С. 7-11.
  7. Анишина В.И. Основы судебной власти и правосудия в Российской Федерации: курс лекций. Москва: Эксмо, 2008. 270 с.
  8. Скрипнюк В. Функції правосуддя в структурі державної влади в Україні / В. Скрипнюк // Юрид. Україна. 2005. № 2 (26). С. 70-76.
  9. Суховій М.М. Правовий статус інституту судової влади у контексті судово-правової реформи в Україні: дис. канд. юрид. наук : 12.00.10 / М.М.Суховій; ПВНЗ «Львів. ун-т бізнесу та права». Л., 2012. 240 с.
  10. Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 1 / С.С. Алексеев. М.: Юрид. лит., 1981. – 360 с.
  11. Горшенев В.М. Контроль как правовая форма деятельности / В. М. Горшенев, И. Б. Шахов. М.: Юрид. лит. 1987. 176 с.
  12. Керимов Д.А. Общенаучная методология и методология права / Д. Керимов // Теоретико-методологические проблемы права. М.: ИКД «Зерцало-М». 2007. 18 с.
  13. Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення: колективна монографія / А. М. Бернюков, В. С. Бігун, Ю. П. Лобода, Б. В. Малишев, С. П. Погребняк, С. П. Рабінович, В. С. Смородинський, О. В. Стовба / За ред. В. С. Бігун. К., 2009. 316 с.
  14. Горбачевський В. Я. Судовий контроль на стадії досудового розслідування / В. Горбачевський // Південно-український правничий часопис. 2014. № 3. С. 243-246. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2014_3_77
  15. Чичерська М. І. Правовий статус місцевого суду та його втілення у функціях структурних одиниць із забезпечення роботи суду / М. Чичерська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2016. № 40(2). С. 142-146.
  16. Калашник О. А. Правовий статус місцевих загальних судів в Україні : диc. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / О.А. Калашник. Одеса, 2016. - 231 с.
  17. Шелухин Н.Л. О целесообразности введения в юридических вузах специализации по криминологии и профилактике преступлений / Н.Л. Шелухин, А.Н. Шелухин. — DOI: 10.17150/2500-4255.2019.13(5).707-717 // Всероссийский криминологический журнал. — 2019. — Т. 13, № 5. — С. 707–717.
  18. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
  19. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII // Голос України від 16.07.2016. № 132-133.
  20. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 № 1618-IV // Офіційний вісник України. 2004. № 16. Ст. 1088.
  21. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI // Голос України від 19.05.2012. № 90-91.
  22. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005 № 2747-IV // Урядовий кур’єр. 2005. № 153.
  23. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06.11.1991 № 1798-IХ // Відомості Верховної Ради України. 1992. № 6. Ст. 56.
  24. Медведик Л. Правовий статус судових органів України як суб’єктів юрисдикційних відносин / Л. Медведик // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2017. № 861. С. 560-566.
  25. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемчушенко (голова редкол.) та ін. К. : Укр. енцикл., 2001. – Т. 3: К-М. – 792 с.
  26. Словник української мови: в 11 томах / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980.Т. 6, С. 684.
  27. Коротун В. М. Функції апеляційного суду через призму понятійного апарату / В. Коротун // Адвокат. 2012. № 8. С. 35-37.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Гапонов А. В. Компетенція та повноваження судів у системі судової влади України (на прикладі судів апеляційної інстанції) / А. В. Гапонов // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Право. – 2019. – Вип. 18. – С. 23-30.

  Harvard Referencing Style
  Gaponov, A. 2019. Competence and authorities of courts in the system of judiciary in Ukraine (on the case of court of appeals) [Kompetentsiia ta povnovazhennia sudiv u systemi sudovoi vlady Ukrainy (na prykladi sudiv apeliatsiinoi instantsii)]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Pravo, 18, s. 23-30.

  Категорія: Випуск 18 | Додав: Marina (29.02.2020)
  Переглядів: 36 | Теги: Powers, компетенція, функції судової влади, повноваження, Competence, Court of Appeal, functions of the judiciary, judiciary, судова влада, апеляційний суд | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Хостинг від uCoz