Субота, 24.02.2018, 18:51 | RSS
Головна | Головний редактор. Серія: Право
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Право
Bulletin of Mariupol State University. Series: Law
Головна | Головний редактор. Серія: Право
Меню сайту
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Головний редактор. Серія: Право  ФІЛОНОВ
  Олександр Володимирович

  (народився 15 січня 1969р., м. Макіївка, Донецької області) - український правознавець. У 2001 р. присвоєно вчене звання доцента, у 2014 р. присвоєно вчену ступінь доктора юридичних наук (за спеціальністю 12.00.01 — теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень).

  1993 - 2011 - служба в органах внутрішніх справ. З 1995р. розпочав науково-педагогічну діяльність. В період з січня 1995р. по червень 2011р. займав посади викладача, старшого викладача, доцента, заступника начальника кафедри та начальника кафедри Конституційного та міжнародного права Донецького юридичного інституту МВС України. У вересні 2011р. був призначений на посаду декана факультету права Донецького юридичного інституту МВС України, а з грудня 2014р. - професор кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права Маріупольського державного університету.

  О.В. Філонов - автор та співавтор понад 60 публікацій з проблем історії держави та права, конституційного права України та зарубіжних країн, міжнародного публічного права, кримінології, зокрема 8 монографій («Дореволюційний тероризм в українських землях та досвід антитерористичної діяльності правоохоронних органів Російської імперії (друга пол. XIX – поч. XX ст.)», «Міжнародно-правові гарантії захисту прав та свобод громадян України», «Социология криминологии» та інші), 8 підручників, які отримали гриф МОН України (Міжнародне публічне право, Конституційне (державне) право зарубіжних країн, Прокуратура України, Адвокатура України, Громадські об'єднання в Україні, та інші).

  Підготував 2 кандидатів юридичних наук. Веде значну громадську діяльність. З 2015р. - головний редактор журналу «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право».


  Відповідальний секретар

  Годованик Євген Валентинович – к.ю.н., доцент, доцент кафедри права та публічного адміністрування Маріупольського державного університету.
  Copyright МДУ © 2018

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Хостинг від uCoz